תכנית "תג הסביבה", הינה תכנית להתייעלות בצריכת משאבי אנרגיה בדגש על צריכת חשמל, פסולת ומים.
התכנית יצאה לדרך בשנת 2010, ושמה לה למטרה לקדם תהליכים של התייעלות וחיסכון במשאבים ברשויות, תוך השגת רווח כלכלי לתקציב הרשות המקומית. ערך מוסף הינו העלאה לסדר היום הציבורי של ההכרה בצורך לאמץ פיתוח בר קיימא כגישה כוללת לניהול עירוני.
התכנית מונה כיום מעל 70 רשויות, המהוות כוח חלוץ לקראת הגשמת מטרות התכנית בהיקף ארצי.

לקריאה נוספת, לחץ כאן.